• Home  / 
  • Delefilter
  •  /  Lydniveau tilpasning og dæmpe led af mellemtone og diskant

Lydniveau tilpasning og dæmpe led af mellemtone og diskant

Lydniveau tilpasning af de forskellige enheder er vigtig for at give lyden den mest rigtige repræsentation. Hvis en diskant spiller eksempelvis 3dB højere end bassen, vil lyden virke spinkel for de fleste, og kunne virke som om der er noget i vejen med bassen, og at den skal tunes bedre i kabinettet måske.

Måden vi løser det på er ved at indsætte et tab på diskanten, ved hjælp af en modstand eller flere. Det er muligt at lave en dæmpning med en modstand i serie, det eneste man skal havde i tankerne, er at det ændre den samlede modstand, og dermed vil ændre delefrekvensen i delefilteret.

L-pad

Derfor er det mest brugte at lave det som kaldes et dæmpe led eller Lpad, som består af 2x modstande. Her kan man bevare den oprindelige impedans på eksempelvis 8 ohm, men ikke nok med det kan du faktisk med disse 2x modstande lave hvilken som helst impedans. Diagrammet her til højre viser et meget typisk eksempel på et Lpad koblet over en diskant.

Grundet at belastningen på bassen er den højeste i en højtaler, og er den sværeste at få effektiv, søger vi altid en diskant eller mellemtone med enten samme eller højere følsomhed, og i det vi har højere følsomhed, laver vi en dæmpning, som nu kan foretages på diskant eller mellemtone under lavere belastninger og dermed alt i alt et lavere tab af forstærker effekt.

Følsomheden som er opgivet i dB, skal så eventuelt dæmpes lad os sige -3dB på vores diskant. Hvad det virkelig betyder er at vi skal havde afsat halvdelen af forstærker effekten kommende efter vores højpas filter (high-pass), med andre ord diskant lydende. Skal der dæmpes 6dB, er der tale om at 75% af forstærker effekten der spiller diskant området skal afsættes i modstandende. Dette gør at en diskants effekt kapacitet bliver forhøjet ganske betragteligt. Med et Lpad på -3db vil en diskant på 50W RMS nu reelt være på 100W, og med -6dB 400W. Så bestemt noget der kan tages med i betragtning, når der skal økonomiseres. Men med det sagt vil jeg anbefale at havde et kæmpe overskud til transiente lyde, således du kan holde forvrængning dejlig lav. Alt den energi der afsættes i modstandende skal omsættes til varme, og man kunne fristes til at tro at hvis diskanten skal tage 50W med et -3dBs Lpad skal modstandene tage 50W ligeså imellem de 2 modstande. Dette vil helt sikkert give rigeligt med effekt kapacitet men ikke nødvendigt. Det man skal tænke på er at modstanden kan håndtere en konstant jævnstrøms belastning på eksempelvis 10 Watt, men under varierende belastninger som i særdeleshed musik er, kan en sådan keramisk modstand tåle op til 5 gange denne belastning i op til 5 sekunder. Derfor har typen af musik man spiller en kæmpe effekt på hvor meget sit Lpad bliver belastet, og derfor er lidt noget man sjusser sig til når man skal være økonomisk med modstandende.

Valg af Effektmodstande

For at give noget håndgribeligt til det her vil jeg vælge til vores ovenstående 50 Watt vedvarende diskant at bruge 10 Watts modstande til et -3dB Lpad og 20 Watt til -6dB. Har du brug for mere effekt kapacitet fra dine modstande kan du bruge en parallel forbindelse af 2 modstande. Eksempel 2x 20 Watt modstande på hver 8,2 ohm i parallel, vil resultere i en samlet modstand på 4,1 ohm som kan belastes med hele 40 Watt. At bruge 2 ens modstande i parallel gør beregningen let, i det at man blot kan halvere værdien af en enkelt modstand, for at få den samlede værdi. Du kan kreere præcise modstands værdier du ønsker ved hjælp af at kende ohms lov og kirchhoffs love, som er stærkt anbefalet at lære og fundamentet for alt indenfor elektronik og elektricitet.

I billedet til venstre nedenfor kan du se en impedans kurve (blå) og en fase kurve (rød), på en DTM-104/8 som er en meget almindelig 8 ohms 1” dome uden Lpad. Til venstre kan du se den selv samme diskant med Lpad, hvor du kan se impedans peaket kraftigt reduceret samt fase drejet, men som du kan se stiger impedansen stadig jævnt med frekvensen, så det er ikke en afløser for et impedans korrektions filter (Zobel filter), men kan bestemt hjælpe til en mere lineær mellemtone, i det impedans peaket godt kan drille.

kurve uden modstandkurve med modstand

Som omtalt tidligere kan vi kreere hvilken som helst impedans med et Lpad. Det betyder at hvis du er ved at designe en højtaler med 2 bas-mellemtoner på 8 ohm parallel koblet til 4 ohm, og den diskant du har udset dig er 8 ohm, men du virkelig gerne vil havde ens impedans for hele højtaleren, kan du i dit Lpad omforme din diskant til en 4 ohms diskant. Hvis du kigger igen på de 2 billeder ovenfor kan du se at billede til højre med et Lpad tilkoblet ligger på et lavere impedans niveau. Det er fordi at vi har lavet en sådan kobling. Hvis man kigger på det første billede af diagrammet for oven, har vi placeret en 1 ohms modstand som Rp1 pg en 4,7ohms modstand som Rp2, som sammen med diskantens 8 ohms impedans resultere i en belastning på 4 ohm. Igen er det ohms lov og kirchhoffs 1st og 2nd lov der bruges.

Når den rigtig skal havde gas indenfor dæmpning med Lpads, skal man tage højde for det som insertion loss. Insertion loss er det tab i ohm som man har igennem delefilteret og ledning, hvor specielt delefilteret med højere orden, såsom 18dB og 24dBs filtre. Denne totale modstand vil udmunde i at modstanden/impedansen vil stige i kredsløbet og dermed give en ændring i delefrekvensen, med lad os hoppe helt ud på det dybe med det i en anden artikel.

Har du kommentar eller spørgsmål til artiklen kan du skrive dem herunder.

God byggelyst

Kent Larsen

 

Facebookgoogle_plusmail
2 comments

Leave a comment: